Een kleine beschouwing op krimp.

Het begin

2008, bankencrisis, gevolg een economische dip. Was deze te voorzien ja en nee. Was deze te voorzien in de retail? Ja. Vanaf begin jaren negentig vlogen de m2 van nieuwe winkels je om te oren. Dit resulteerde in uitspraken van deskundigen dat het aantal m2 op basis van rapporten voor 51 mio Nederlanders gebouwd werd. Elk rapport gebruikte in haar omzet cijfers gedeeltes van gebieden waar al genoeg retail aanbod was. Dus overlappende verzorgingsgebieden.

Veranderingen?

Is dat de enige reden waarom we nu met te veel meters zitten: nee!
De consument is veranderd: minder kopen, bewuster kopen, duurzamer kopen, circulair kopen etc. Dus we staan voor de opgave van het uit de markt nemen van retailmeters en deze te transformeren naar andere functies.
Wat is er in de tussentijd gebeurd. De retail kromp, leegstand ontwikkelde zich, maar eigenaren hielden vast aan hun vastgoedwaardes: want het zal ooit wel een keer goed komen.
De ene retailer die met zijn verhuurder in gesprek kwam, realiseerde een lagere huur en bleef zitten. Er waren ook retailers die nul op het rekest kregen en derhalve op zoek gingen naar locaties die wel binnen hun exploitatie pasten. Dat werden dan vaak de aanloopstraten, waar nog een redelijke hoeveelheid aan beschikbare retailmeters voorhanden was. Ook de overheid hield zich van de domme door niet in te grijpen in de bestemmingen van vastgoed binnen hun gemeentes. Retail leverde ook voor de gemeente een hogere WOZ op! Overheid volgt vaak de markt.
Retailers die nieuw op de markt kwamen, liepen ook tegen dat fenomeen op, te hoge prijzen in de hoofdstraten en lagere in de aanloopstraten. Hierbij eigenaren die ook genegen waren hun panden te verkopen.

Hoe verder!

Wat is nu het gevolg: grotere leegstand in de hoofstraten en retailers die of op basis van hun huurcontract of op basis van koop ‘vastzitten’ in de aanloopstraat. Dus gaten in beide gebieden!
Wat moet er dus gebeuren: actief inzetten op verplaatsen van in ieder geval huurders die binnen een afzienbare tijd hun huurcontract zien beëindigen in de aanloopstraten. Deze retailers bewegen te verhuizen naar de hoofdstraten onder vergelijkbare condities. De kopers hebben vaak unieke concepten, dus die overleven wel, maar zullen wel promotiematig bij het kerngebied gehaald moeten worden. De leegkomende panden dienen vanuit de gemeente in bestemming verruimd te worden en uiteindelijk ontdaan van de bestemming winkel!