Welkom op de website van Retail Vastgoed Adviseurs

REtail Vastgoed adviseurs is gestopt per 1 november 2020

RVA hield al meer dan 10 jaar samen met retailers, verhuurders en gemeentes het winkellandschap gezond. Zeker nu tijdens de Corona Crisis! 

 

Tot mijn grote spijt moet ik berichten dat ik om gezondheidsredenen mijn werkzaamheden heb moeten beëindigen en mijn bedrijf Retail Vastgoed Adviseurs BV per 1 november 2020 heb moeten opheffen. 
Alle werkzaamheden en lopende zaken zijn overgenomen door Retail Property Mangement BV te Amstelveen. www.rpmretail.nl

Wat kan RVA voor u betekenen?

EXPANSIE VAN WINKELKETENS

Diverse (grote) (landelijke) ketens zijn door ons ondersteund bij de groei van hun winkelbestand door het aanhuren van nieuwe winkellocaties. Samen met de winkelketen wordt een witte vlekkenplan opgesteld om ten behoeve van deze keten de beste locaties voor de laagst mogelijke prijs te bemachtigen.

Door vele jaren ervaring met zowel grote, middelgrote en kleinere winkelketens en zelfstandig ondernemers beschikt RVA over een uitstekend netwerk binnen het winkelvastgoed. RVA werkt als partner mee aan het succes van uw winkelketen.

HERONDERHANDELING VAN HUURCONTRACTEN

U heeft reeds jarenlang een winkel of bedrijfspand naar tevredenheid maar de huurlasten van het pand beginnen te wringen. Dat vraagt om actie! De juiste aanpak en expertise kan zorgen voor een huurverlaging. Er is een wettelijk kader waarbinnen huurpassingen afgedwongen kunnen worden, maar we streven om samen met de pandeigenaar te kijken naar elke mogelijke oplossing. Het is de bedoeling dat er een gezonde relatie blijft tussen verhuurder en huurder om zo samen weer een fors aantal jaren verder te kunnen samenwerken.

ONDERSTEUNING GEMEENTES BIJ KRIMPENDE WINKELGEBIEDEN

Winkelgebieden zijn enorm dynamisch. Onder invloed van het wegvallen van partijen als Hudson’s Bay, overige faillissementen, internet, uitbreiding horeca, blurring etc. veranderen de winkelgebieden niet alleen snel, maar ook structureel. Met als gevolg leegstandsgroei in de kernwinkelgebieden en aanloopstraten.

Vanuit deze ontwikkelingen is RVA de ideale, onafhankelijke, partner om gemeentes en/of winkeliersverenigingen te ondersteunen bij het aangaan van gesprekken met de betrokken partijen met als doel het versterken van het kernwinkelgebied.

PORTEFEUILLEMANAGEMENT

Portefeuillemanagement houdt in: het in kaart brengen van de bestaande huurcontracten. Door middel van een quick scan worden de belangrijkste elementen uit de overeenkomsten gehaald, met een bijbehorend advies.

Deze quick scan bestaat uit verschillende onderdelen. Eén daarvan is contractbewaking. Er wordt specifiek gekeken naar opzegtermijnen, expiratiedata en mogelijkheden tot huurprijs aanpassingen. In overleg wordt er besproken welke contracten voor verlenging in aanmerking komen inclusief de daaruit voortvloeiende onderhandelingen.

Daarnaast is het door de quick scan mogelijk jaarlijkse controle te bewerkstelligen waarin huurprijs-ontwikkeling, service-en promotiekosten en het eventueel corrigeren van verkeerd in rekening gebrachte kosten aan bod komen. Ook hierbij geeft RVA advies bij een mogelijke verlengings-of wijzigingsmoment.

HERKENT U ZICH IN ÉÉN VAN DEZE SITUATIES? NEEM DAN CONTACT OP. RVA LEGT U GRAAG DE MOGELIJKHEDEN TOT SAMENWERKING UIT.

Peter Koet stelt zich voor

Peter Koet heeft ruim 25 jaar ervaring binnen het winkelvastgoed. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van retail organisaties, brancheorganisaties en zelfstandig ondernemers op alle gebieden binnen het winkelvastgoed. Aanhuur en verhuur, koop en verkoop, advies over huurpijs en overige huurzaken komen aan bod. Ook gemeentes, die advies willen bij de aanpak van winkelleegstand, kunnen bij RvA terecht. Al ruim 10 jaar werkt hij als zelfstandige onder de naam Retail Vastgoed Adviseurs B.V.

Naast RVA is Peter Koet ook betrokken bij JAP, een organisatie gericht op het verbinden van overheid, retailers, andere exploitanten, eigenaren, cultuur en bewoners binnen de vastgoedwereld. Samen met Jorine de Soet en Anneke van Dijk streven ze naar het creëren van leuke plekken vanuit sociaal perspectief om de interactie tussen bewoners, werknemers, ondernemers, zorg, cultuur, eigenaren en de overheid te vergemakkelijken. Niet van bovenaf, maar op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Klik hier voor meer informatie over JAP.

Ook is hij secretaris voor het genootschap Vastgoedoverleg (VGO). VGO is een informeel genootschap bestaande uit vastgoedmanagers van (inter)nationale winkelketens en retail vastgoed adviseurs actief op de Nederlandse markt. Dit genootschap biedt een platform aan marktpartijen om kennis en ervaring met elkaar te delen met als doel het verbeteren van de sector retail & food en horeca en daarbij ook het algehele winkelklimaat van Nederland. Als secretaris zet hij zijn expertise in om tijdens o.a. werkgroepen, o.a. in het kader van de Retail agenda, bepaalde doelen te behalen, zoals het opzetten van een huurprijs database.

Sinds kort is RVA ook kennispartner binnen de Nieuwe Winkelstraat (DNWS).

Peter Koet RVA

RVA's portfolio

Van Haren Schoenen
Schoenmode

RVA heeft Van Haren intensief begeleid bij de heronderhandeling van 4+ locaties in Nederland.
Daarnaast begeleidt RVA bij de aanhuur van vestigingen van zusterbedrijf Snipes.

Livera
Ondermode

RVA heeft een zeer intensieve samenwerking met Livera op het gebied van vastgoed & franchise-begeleiding. Voor deze keten hebben wij diverse locaties begeleid bij (her)onderhandeling, onderlinge overnamebegeleiding & aanhuur van nieuwe locaties.

Mannenkenpis Verse Flaamse Frites
Snackformule

RVA is betrokken bij de begeleiding van de uitbreiding van deze snackformule op high-traffic locaties. Recent project is de aanhuurbegeleiding van een locatie op het winkelcentrum Hoog Catherijne.

Onze opdrachtgevers

Wat opdrachtgevers over RVA zeggen